angajam rangeri

Angajam Rangeri

5000 RON

Comana, Giurgiu
8000223297


Erata

Pe pagina intai a anuntului, paragraful

" R. N. P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Comana R. A. , in conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, punctul 4 la Contractul Colectiv de Munca ( CCM) in vigoare, organizeaza in data de 22 ianuarie 2024, incepand cu ora 10: 00, la sediul Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , situat la intersectia DJ 411 - DJ412A Gradistea- Comana- Budeni, judetul Giurgiu, examenul/ concursul ( etapa a II- a) pentru ocuparea a doua posturi vacante de RANGER, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/ zi. "

se modifica si se va citi conform urmatorului continut:

" R. N. P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Comana R. A. , in conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, punctul 4 la Contractul Colectiv de Munca ( CCM) in vigoare, organizeaza in data de 23 ianuarie 2024, incepand cu ora 10: 00, la sediul Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , situat la intersectia DJ 411 - DJ412A Gradistea- Comana- Budeni, judetul Giurgiu, examenul/ concursul ( etapa a II- a) pentru ocuparea a doua posturi vacante de RANGER, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/ zi. "

Ca urmare, ziua de organizare a examenului/ concurs este 23. 01. 2024.
Restul prevederilor raman neschimbate.
R. N. P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Comana R. A. , in conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, punctul 4 la Contractul Colectiv de Munca ( CCM) in vigoare, organizeaza in data de 22 ianuarie 2024, incepand cu ora 10: 00, la sediul Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , situat la intersectia DJ 411 - DJ412A Gradistea- Comana- Budeni, judetul Giurgiu, examenul/ concursul ( etapa a II- a) pentru ocuparea a doua posturi vacante de RANGER, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/ zi.

Inscrierea candidatilor se face prin depunerea dosarelor, in conformitate cu dispozitiile pct. 8 al Anexei nr. 9 din CCM in vigoare, la sediul Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , situat la intersectia DJ 411 - DJ412A Gradistea- Comana- Budeni, judetul Giurgiu, pana cel tarziu in data de 19. 01. 2024, ora 13: 00.

1. Conditii generale de participare la examen/ concurs:
- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- cunoaste bine limba romana, scris si vorbit;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;
- nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de lege;
- nu se afla in una din situatiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in vigoare;
- nu se afla in litigiu cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva / unitati sau subunitati ale acesteia.

2. Conditii specifice de participare a candidatilor la examen/ concurs:
- sa aiba studii medii ( liceu) , medii tehnice, superioare de scurta durata, superioare de scurta durata tehnice, superioare de lunga durata sau superioare de lunga durata tehnice, finalizate prin promovarea examenului de absolvire/ bacalaureat / licenta / diploma;
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala ( scris, citit, vorbit) , nivel mediu;
- sa aiba cunostinte de operare pe calculator Microsoft Word, Excel, Power Point, navigare internet, cel putin la nivel mediu;
- cunoasterea software- urilor GIS, QGIS, ArcGIS, constituie avantaj;
- detinerea permisului de conducere minim categoria B, constituie avantaj;
- abilitati de comunicare si munca in echipa;
- disponibilitate pentru munca de teren si pentru efort fizic prelungit.

3. Pentru inscrierea la examen / concurs, candidatii vor prezenta urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la examen / concurs adresata conducerii Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , in original;
b) actul de identitate ( copie conform cu originalul) ;
c) diploma de absolvire a studiilor, cu promovarea examenului de absolvire ( copie conform cu originalul) ;
d) curriculum vitae ( CV) , semnat si datat in original;
e) adeverinta medicala, care sa ateste starea de sanatate, respectiv ca este apt pentru angajare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei examenului / concursului, de catre medicul de familie, in original;
f) certificat de cazier judiciar, original;
g) certificat de casatorie, dupa caz, in copie conform cu originalul;
h) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in litigiu cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, unitati sau subunitati ale acesteia, in original, conform modelului anexat;
i) declaratie pe propria raspundere privind situatiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in vigoare, in original;

* Pentru documentele solicitate in copie, conform cu originalul, precizam ca la dosar vor fi depuse doar copiile, iar documentele in original vor fi prezentate administratiei parcului pentru verificarea conformitatii, in ziua depunerii dosarului.4. Etapele de desfasurare a examenului/ concursului:
a) verificarea dosarelor de catre RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. ;
b) proba scrisa - test grila;
c) interviu.

* Candidatii care nu au dosarul complet conform precizarilor din anunt, nu au depus dosarul in termenul specificat, nu indeplinesc una din conditiile generale de inscriere sau nu indeplinesc conditiile specifice de studii, nu pot participa la examen / concurs.
* * La proba interviu vor fi acceptati doar candidatii care obtin minim nota 7, 00 la proba scrisa. Interviul poate include intrebari al caror raspuns include atat aspecte teoretice cat si faza practica demonstrativa.
* * * Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina minim nota 7, 00 la fiecare proba de verificare a cunostintelor.
* * * * Nu poate participa la examen / concurs candidatul care are inscrise in cazierul judiciar condamnari pentru fapte ce atrag incompatibilitatea cu statutul ori cu atributiile postului la care aspira.


5. Desfasurarea examenului / concursului

19. 01. 2024 ora 13: 00 - termen limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere la examen/ concurs;
22. 01. 2024 ora 09: 00 - verificarea de catre RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. a dosarelor privind documentele de indeplinire a conditiilor de participare;
22. 01. 2024 ora 10: 00 - afisarea rezultatelor la etapa de verificare a dosarelor;
22. 01. 2024 intre orele 10: 00 - 12: 00 - depunerea contestatiilor, la sediul RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. ;
22. 01. 2024 ora 13: 00 - afisarea rezultatelor finale la etapa de verificare a dosarelor, dupa solutionarea contestatiilor;
23. 01. 2024 intre orele 10: 00 - 11: 30 - proba scrisa - test grila;
23. 01. 2024 ora 12: 00 - afisarea rezultatelor la proba scrisa - test grila;
23. 01. 2024 intre orele 12: 00 - 13: 00 - depunerea contestatiilor, la sediul RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. , cu privire la rezultatul obtinut la proba scrisa;
23. 01. 2024 ora 13: 30 - afisarea rezultatelor finale la proba scrisa - test grila, dupa solutionarea contestatiilor;
23. 01. 2024 ora 14: 00 - interviu;
23. 01. 2024 ora 16: 30 - afisarea rezultatelor finale;
25. 01. 2024 intre orele 09: 00 - 10: 00 - depunerea contestatiilor, la sediul RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. , cu privire la rezultatele finale;
25. 01. 2024 ora 12: 00 - afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor.


Postul vacant va fi ocupat de catre candidatul declarat admis, clasat pe primul loc.
In cazul in care mai multi candidati se claseaza la egalitate pe primul loc, diferentierea se va face pe baza urmatoarelor criterii, in ordinea prezentata:
- nivelul studiilor ( la studii egale diferentierea se face pe baza notelor de absolvire) ;
- cunoasterea software- urilor GIS, QGIS, ArcGIS;
- detinerea permisului de conducere minim categoria B.


6. Precizari suplimentare

Candidatul declarat admis are obligatia de a se prezenta la unitate pentru incheierea contractului individual de munca in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatului. In cazul neprezentarii, postul este declarat vacant, urmand a se comunica urmatoarei persoane declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Pentru incadrarea in munca a candidatului declarat admis, in situatia in care a invederat in CV- ul sau existenta vechimii in munca sau a unor perioade asimilate vechimii in munca, acestuia ii incumba obligatia de a depune, in original, documentele cu care, potrivit legislatiei in vigoare, se face dovada situatiei pretinse. Documentele sunt necesare pentru stabilirea clauzelor contractului individual de munca referitoare la unele componente ale veniturilor salariale, cum ar fi sporul de vechime, gradatie silvica, etc. si a cuantumului acestora, in raport de prevederile anexei nr. 4 la CCM in vigoare.

Bibliografia pentru examen/ concurs, cererea de inscriere la examen/ concurs, declaratia pe propria raspundere ca nu se afla in litigiu cu RNP - Romsilva si declaratia pe propria raspundere privind situatiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in vigoare, sunt anexate prezentului anunt.

Formular contact


Locuri de Munca Diverse Infiniti