Anunt de Mediu - " Demolare constructii conform anexa" - Etapa a 2- a

0 RON

Doicesti, Dambovita
5000219538


Anunt de Mediu

SC GECO GARDEN PUB SRL
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul " Demolare constructii conform anexa" , aferent C. U. nr. 104/ 23. 11. 2020 emis de Primaria Comunei Doicesti, propus a fi realizat in comuna Doicesti, sat Doicesti, jud. Dambovita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A. P. M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni - vineri, intre orele 9, 00 - 16, 00, precum si la urmatoarea adresa de internet http: / / apmdb. anpm. ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de inadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
Afisat azi 08. 09. 2021

Formular contact


Alte anunturi ale constantin adrian