Anunt Mediu

Oferta expirata
0 RON

Targoviste, Dambovita
5000209783


VOICU MIRCEA, titular al proiectului CONSTRUIRE VULCANIZARE SI SERVICE AUTO, anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
Catre APM DAMBOVITA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului* 5, pentru proiectul CONSTRUIRE VULCANIZARE SI SERVICE AUTO, propus a fi amplasat in DC 9, NR comuna Valea Lunga, sat Valea Lunga Ogrea, jud. Dambovita.
* } Se va menţiona daca se deruleaza şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza.
1. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul autoritaţii competente pentru protecţia mediului DAMBOVITA din TARGOVISTE
( adresa) , in zilele de LUNI pana JOI, intre orele 9: 00- 15: 00 si vineri intre 9: 00- 13: interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritaţii competente pentru protecţia mediului.

Formular contact


Alte anunturi ale arhmnitescu