Anunturi Plopsoru, GiurgiuUtilaje Plopsoru, Giurgiu