Anunt Mediu Istrate Robert Ionut

Oferta expirata
285565 RON

Aninoasa, Dambovita
5000219983


ISTRATE ROBERT IONUT, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire service auto si imprejmuire teren propus a fi amplasat in com. Aninoasa, sat Viforata, str. Aleea Sinaia, nr. 34, judetul Dambovita
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A. P. M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni - vineri, intre orele 9. 00 - 16. 00, precum si la urmatoarea adresa de internet http: / / apmdb. anpm. ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
Data : 28. 12.

Formular contact


Alte anunturi ale Matei Daniel