Anunt Mediu Istrate Robert Ionut

285565 RON

Aninoasa, Dambovita
5000219983


ISTRATE ROBERT IONUT, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire service auto si imprejmuire teren propus a fi amplasat in com. Aninoasa, sat Viforata, str. Aleea Sinaia, nr. 34, judetul Dambovita
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A. P. M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni - vineri, intre orele 9. 00 - 16. 00, precum si la urmatoarea adresa de internet http: / / apmdb. anpm. ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
Data : 28. 12. 2021

Formular contact


Alte anunturi ale Matei Daniel