Anunt mediu PUG Lunguletu

0 -

Lunguletu, Dambovita
5000219587


Subscrisa Comuna LUNGULETU, cu sediul in Comuna Lunguletu , strada Principala, nr. 64 in calitate de beneficiar al programului " ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA LUNGULETU, JUDETUL DAMBOVITA" ,
Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din localitatea Targoviste, str Ialomitei nr. 1, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 9: 00 - 11: 00 .
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A. P. M. Dambovita, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Formular contact