biolog

Biolog

Oferta expirata
2500 RON

Giurgiu, Giurgiu
8000211121


ANUNT

RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. , in conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, punctul 4 la Contractul Colectiv de Munca ( CCM) in vigoare, organizeaza in data de 02 septembrie incepand cu ora 10: 00, la sediul Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , situat la intersectia DJ 411 - DJ412A Gradistea- Comana- Budeni, judetul Giurgiu, examenul/ concursul ( etapa a II- a) pentru ocuparea postului vacant de SPECIALIST IN STIINTELE VIETII, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/ zi.

Inscrierea candidatilor se face prin depunerea dosarelor, in conformitate cu dispozitiile pct. 8 al Anexei nr. 9 din CCM in vigoare, la sediul Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , situat la intersectia DJ 411 - DJ412A Gradistea- Comana- Budeni, judetul Giurgiu, pana cel tarziu in data de 21. 08. ora 13: 00.

1. Conditii generale de participare la examen/ concurs:
- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- cunoaste bine limba romana, scris si vorbit;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;
- nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de lege;
- nu se afla in una din situatiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in vigoare;
- nu se afla in litigiu cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva / unitati sau subunitati ale acesteia.

2. Conditii specifice de participare a candidatilor la examen/ concurs:
- sa aiba studii superioare de lunga durata, specializarea silvicultura, biologie sau ecologie, finalizate prin promovarea examenului de licenta / diploma;
- sa aiba minim 1 an vechime in specialitatea studiilor;
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala ( scris, citit, vorbit) , nivel mediu;
- sa aiba cunostinte de operare pe calculator Microsoft Word, Excel, Power Point, navigare internet, cel putin la nivel mediu;
- cunoasterea software- urilor GIS, QGIS, ArcGIS, constituie avantaj;
- detinerea permisului de conducere minim categoria B, constituie avantaj;
- abilitati de comunicare si munca in echipa;
- experienta si disponibilitate pentru munca de teren si pentru efort fizic prelungit.

3. Pentru inscrierea la examen / concurs, candidatii vor prezenta urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la examen / concurs adresata conducerii Administratiei Parcului Natural Comana R. A. , in original;
b) actul de identitate ( copie conform cu originalul) ;
c) diploma de licenta/ adeverinta de absolvire a studiilor de lunga durata, cu promovarea examenului de licenta/ de diploma ( copie conform cu originalul) ;
d) curriculum vitae ( CV) , semnat si datat in original;
e) adeverinta medicala, care sa ateste starea de sanatate, respectiv ca este apt pentru angajare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei examenului / concursului, de catre medicul de familie, in original;
f) certificat de cazier judiciar, original;
g) certificat de casatorie, dupa caz, in copie conform cu originalul;
h) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in litigiu cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, unitati sau subunitati ale acesteia, in original, conform modelului anexat;
i) declaratie pe propria raspundere privind situatiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in vigoare, in original;
j) adeverinta privind vechimea in munca, in original;
k) document care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor absolvite, in original.


* Pentru documentele solicitate in copie, conform cu originalul, precizam ca la dosar vor fi depuse doar copiile, iar documentele in original vor fi prezentate administratiei parcului pentru verificarea conformitatii, in ziua depunerii dosarului.4. Etapele de desfasurare a examenului/ concursului:
a) verificarea dosarelor de catre RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A.
b) proba scrisa - test grila
c) interviu

* Candidatii care nu au dosarul complet conform precizarilor din anunt, nu au depus dosarul in termenul specificat, nu indeplinesc una din conditiile generale de inscriere sau nu indeplinesc conditiile specifice de studii si vechime, nu pot participa la examen / concurs.
* * La proba interviu vor fi acceptati doar candidatii care obtin minim nota 7, 00 la proba scrisa.
* * * Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina minim nota 7, 00 la fiecare proba de verificare a cunostintelor .


5. Desfasurarea examenului / concursului

21. 08. ora 13: 00 - termen limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere la examen/ concurs;
24. 08. ora 09: 00 - verificarea de catre RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. a dosarelor privind documentele de indeplinire a conditiilor de participare;
24. 08. ora 10: 00 - afisarea rezultatelor la etapa de verificare a dosarelor;
24. 08. intre orele 10: 00 - 12: 00 - depunerea contestatiilor, la sediul RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. ;
24. 08. ora 13: 00 - afisarea rezultatelor finale la etapa de verificare a dosarelor, dupa solutionarea contestatiilor;
02. 09. intre orele 10: 00 - 11: 30 - proba scrisa - test grila;
02. 09. ora 12: 00 - afisarea rezultatelor la proba scrisa - test grila;
02. 09. intre orele 12: 00 - 13: 00 - depunerea contestatiilor, la sediul RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. , cu privire la rezultatul obtinut la proba scrisa;
02. 09. ora 13: 30 - afisarea rezultatelor finale la proba scrisa - test grila, dupa solutionarea contestatiilor;
02. 09. ora 14: 00 - interviu;
02. 09. ora 16: 30 - afisarea rezultatelor finale;
03. 09. . intre orele 09: 00 - 10: 00 - depunerea contestatiilor, la sediul RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana R. A. , cu privire la rezultatele finale;
03. 09. ora 12: 00 - afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor.


Postul vacant va fi ocupat de catre candidatul declarat admis, clasat pe primul loc.

Bibliografia pentru examen / concurs, cererea de inscriere la examen / concurs, declaratia pe propria raspundere ca nu se afla in litigiu cu RNP - Romsilva si declaratia pe propria raspundere privind situatiile de incompatibilitate precizate de art. 35 din CCM al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in vigoare, sunt anexate prezentului anunt.

lnformatii suplimentare se pot obtine de la RNP - Romsilva Administratia Parcului Natural Comana. R. A. , la nr. de telefon

Formular contact