cursuri acreditate anc 1
cursuri acreditate anc 2
cursuri acreditate anc 3

Cursuri acreditate ANC

0 -

Oradea, Bihor
10000218514


Agentia de Formare Profesionala SC Public Euroconsulting SRL organizeaza cursuri acreditate in diferite domenii de interes: Resurse umane, Formare profesionala si training, Sanatate si securitate in munca, Protectia impotriva incendiilor, Protectia mediului si gestionarea deseurilor, Igiena, etc.
Toate cursurile sunt acreditate de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Min. Educatiei

Alte costuri: 40 RON + TVA, taxa de examinare si eliberare diploma.
In cazul in care se depaseste perioada de 12 luni de la examinare si diploma nu a fost ridicata se va percepe o taxa de 50 RON + TVA/ an, taxa de arhivare!
Locatie desfasurare cursuri: Oradea, central!

Actele necesare inscrierii la cursuri sunt:
- copie C. I. ;
- copie dupa ultimul act de studii;
- copie dupa certificat nastere;
- copie dupa certificat casatorie ( daca e cazul) ;
- CV personal completat;

Inspector Resurse Umane, COR: 333 304
Pret: 700 RON!
Conditii minime pentru inscriere: Diploma de Bacalaureat!
Durata: 50h
Descriere:
Inspectorul de resurse umane reprezinta o resursa indispensabila in desfasurarea oricarei activitati economice, indiferent de dimensiunea fortei de munca implicate, el fiind cel care gestioneaza in conditii optime capitalul uman din companie.
Persoana incadrata in aceasta pozitie desfasoara activitati legate de:
- EVIDENTA salariatilor
- realizarea SALARIILOR
- intocmirea si adaptarea FISELOR DE POST in acord cu legislatia in vigoare
- lucrul in REVISAL
- RECRUTAREA de personal
- intocmirea dosarului de PENSIONARE
- urmarirea si completarea PONTAJULUI
- intocmirea dosarului de PERSONAL, etc.

Manager Resurse Umane, COR: 121 207
Pret: 900 RON!
Conditii minime pentru inscriere: Diploma de Bacalaureat!
Durata: 40h
Descriere:
Managerul HR este cel care trebuie sa medieze conflictele de munca, sa cunoasca principiile relationarii inter- umane, cu alte cuvinte este pilonul intre valorile umane din cadrul companiei si patronat. Tot managerul HR dezvolta strategii de personal in vederea diminuarii costurilor/ angajat in cadrul companiei.
La finalul programului, cursantii vor dobandi competente in:
– Consilierea celorlalti manageri in probleme de resurse umane
– Coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane
– Coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane
– Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
– Elaborarea strategiei de resurse umane
– Monitorizarea costurilor de personal
– Monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei
– Organizarea activitatii departamentului de resurse umane
– Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Formator, COR: 242 401
Pret: 700 RON!
Conditii minime pentru inscriere: Studii superioare!
Durata: 30h
Descriere:
Formatorul este specialistul in formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice/ practice sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale.
La finalul programului, cursantii vor dobandi competente in:
– Modalitati de pregatire a formarii
– Realizarea activitatii de formare
– Aplicarea metodelor si tehnicilor de instruire
– Evaluarea participantilor

Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, COR: 325 723
Pret: 800 RON!
Conditii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: – invatamant liceal, fara diploma de bacalaureat
Alte studii necesare: Studii in invatamant liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic
Durata: 80h ( 26h Teorie + 54h Practica)
Descriere:
Se adreseaza tuturor celor care doresc sa indeplineasca atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul unitatii unde activeaza, inclusiv administratorilor de companii si persoanelor care sunt responsabile de Protectia Muncii in companie.
Competente Inspector SSM – 80h:
– Realizarea activitatilor de prevenire si protectie
– Stabilirea semnalizarii de securitate si/ sau de sanatate la locurile de munca
– Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca
– Criterii generale pentru evaluare a riscurilor
– Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
– Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
– Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
– Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca – Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta

Responsabil de Mediu - Inclus modul Managementul Deseurilor, COR: 325 710
Pret: 800 RON!
Conditii minime pentru inscriere: Studii medii!
Durata: 40h
Descriere:
Legea va obliga - Trebuie sa aveti Specialist in Managementul Deseurilor/ Responsabil de Mediu in firma!
Anuntati conducerea companiei in care lucrati!
" Patronii nu se pot lipsi de serviciile specialistului in managementul deseurilor, pentru ca risca amenzi de pana la 30. 000 de lei. "
– include modul de Management al Deseurilor: Program de formare profesionala organizat in conformitate cu OUG 195/ 2005 Art. 94, lit. d) , care prevede obligativitatea persoanelor juridice care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului de a organiza structuri specializate pentru protectia mediului si Legea 211/ 2011 privind Managementul Deseurilor. Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri. In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 25. 11. 2011, art. 22, alin. 3, producatorii de deseuri persoane juridice autorizate din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana care sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege.
La finalul programului, cursantii vor dobandi competente in:
– Cunoasterea si aplicarea procedurilor pentru obtinerea actelor de reglementare a activitatii din punct de vedere al protectiei mediulu
– Elaborarea programului de monitorizare a surselor de poluare pe factori de mediu
– Cunoasterea si aplicarea normelor in domeniul Managementului Deseurilor
– Elaborarea programului de Management de Mediu
– Aplicarea criteriilor de clasificare a substantelor chimice periculoase si intocmirea unei fise tehnice de securitate
– Cunoasterea importantei protejarii naturii si a biodiversitatii
– Intocmirea documentatiei pentru Sistemul de Management al Calitatii
– Analiza si intocmirea documentatiei pentru Sistemul de Management de Mediu
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la Securitatea si Sanatatea in Munca

Cadru Tehnic Cu Atributii Prevenirea Si Stingerea Incendiilor, COR: 541 902
Pret: 800 RON!
Durata: 136h total din care 118h teorie si 18h practica
Conditii minime pentru inscriere: Studii medii
Descriere:
Ne adresam cu acest curs cadrelor tehnice cu rol in prevenirea si stingerea incendiilor, servanti pompieri, manageri, salariati responsabili cu PSI. Cursantii vor fi in masura sa evalueze starea la un moment dat privind sistemul legislativ in domeniul prevenirii/ stingerii incendiilor, conceptele juridice si tehnice si sa le aplice la locul de munca. Cursul va ajuta sa intelegeti si sa aplicati cadrul legal: Legea 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
Cadrul legal: Conform Legii 307/ 12 iulie 2006, art. 12, privind apararea impotriva incendiilor, autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici, au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de IGSU. Personalul de specialitate din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, poate fi incadrat in serviciu numai dupa obtinerea unui certificat de competente profesionale.
La finalul programului, cursantii vor dobandi competente in:
– Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
– Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
– Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
– Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare irnpotriva incendiilor
– Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor
– Controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor
– Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice

Formular contact


Prestari Servicii Cursuri