traducere cu apostila 1
traducere cu apostila 2
traducere cu apostila 3

Traducere cu apostila

Oferta expirata
0 RON

Bucuresti, Bucuresti
10000209808


Parcurgem toate etapele necesare in obtinerea apostilei, de la traducerea documentelor, la legalizare si aplicarea apostilei.

Mai putina birocratie? Apeleza la experti in apostile.

5 lucruri pe care trebuie sa le stii despre traducerile apostilate

1. Ce este o traducere cu apostila?

Apostilarea unei traduceri, care a fost deja autorizata si legalizata, este procedura de recunoastere a autenticitatii documentelor emise intr- o tara, in vederea folosirii lor in alta tara, pastrand totodata certitudinea legalitatii lor.

2. Ce fel de traduceri se pot apostila?
Se pot apostila doar traducerile unor documente oficiale, care au fost deja autorizate si legalizate, emise de o autoritate publica, necesare intr- o tara care a semnat Convenţia de la Haga, cum ar fi:
copii legalizate ale documentelor redactate intr- o limba straina
traduceri ale documentelor de identitate: carte de identitate, pasaport, permis de conducere
traduceri diplome de studii, foi matricole, adeverinte medicale
traduceri de caziere judiciare si fiscale, invitatii de sejur in strainatate, procuri
orice alt tip de documente a carui traducere poate fi legalizata notarial
Pentru documentele a caror traducere, deja autorizata si legalizata, este necesara intr- o tara care NU a semnat Conventia de la Haga* , se aplica procedura de supralegalizare.

3. Ce presupune procedura de apostilare?
Primul pas este traducerea si autorizarea documentului in limba tinta unde acesta urmeaza sa fie folosit. Documentul tradus si autorizat este apoi legalizat de catre notar.
Pentru documentele care au fost intocmite de Corpul Diplomatic sau Consular, cele care au legatura cu o operatiune comerciala sau vamala si orice tip de document sub semnatura privata se face o copie legalizata a acestora, pentru ca procedura de apostilare sa fie posibila.

4. Ce autoritati din Romania aplica apostila?
Apostila se aplica de catre Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, pentru documentele emise pe raza Municipiului Bucuresti sau al caror titular are domiciliul pe raza Municipiului Bucuresti.
Pentru documentele a caror preschimbare in noul tip, international, nu este posibila, apostila se aplica la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizata a documentului original.
Camera Notarilor Publici poate apostila orice document emis in limba romana, care a fost supus anterior unei proceduri notariale ( copie legalizata, semnare in fata notarului, etc. ) , in acest caz apostila se aplica pe original, in cate exemplare este nevoie.
Important de stiut! La Camera Notarilor Publici Bucuresti se pot apostila doar documente supuse unei proceduri notariale de un birou notarial din Municipiul Bucuresti.

5. Ce fel de acte se pot apostila la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti?
acte referitoare la starea civila* * : certificat de stare civila ( certificat de naştere, de casatorie, de deces) , extras de pe actele de stare civila, act privind menţiunile inscrise pe actele de stare civila, certificat de divorţ, pe cale administrativa;
acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa;
acte care atesta componenţa familiei ( certificat, atestat) ;
certificate de atestare a domiciliului şi a cetaţeniei romane;
certificate de cazier ( judiciar, fiscal etc. )
acte care dovedesc calificarea intr- o meserie: pregatirea profesionala obţinuta in sistemul de formare profesionala pentru adulţi ( certificat/ diploma de absolvire, certificat de calificare profesionala) , certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregatire şi experienţa profesionala) , certificate de atestare ( tehnico- profesionala, pentru transportul rutier etc. ) , certificate/ autorizaţii de traducator, certificate de pregatire profesionala ( in domeniul transportului rutier de marfuri etc. ) , confirmarea autenticitaţii certificatului ( dobandit in domeniul transportului naval) , adeverinţe care atesta calificarea ( de consilier juridic, pregatirea profesionala a instructorilor de conducere auto etc. ) ;
acte privind recunoaşterea calificarii pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat ( de membru, de conformitate, profesional curent etc. ) , adeverinţa ( de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc. ) , atestat ( de libera practica, de studii complementare etc. ) , recomandare;
acte cu caracter fiscal: certificat ( de rezidenţa fiscala, de atestare fiscala privind impozitele platite etc. ) , adeverinţa ( de venit etc. ) ;
acte referitoare la raporturile de munca/ serviciu ( stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atesta activitatea desfaşurata, vechimea in munca, in meserie şi in specialitate etc. ) ;
acte de studii ( diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a şcolii postliceale, diploma de licenţa - şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice) , atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe ( prin care se atesta calificarea profesionala - redactata in limba romana şi in limba engleza - etc. ) ;
acte cu caracter medical ( adeverinţa medicala, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc. ) , certificat de incadrare in grad de handicap;
certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de sanatate;
certificate de botez, certificate de cununie, sentinţa de divorţ bisericesc, adeverinţe;
alte acte ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat ( pentru exercitarea profesiei de agent de paza şi ordine, de detectiv particular, de persoana sau familie apta sa adopte etc. ) , autorizaţie ( de procurare arma şi muniţie, de libera practica, pentru desfaşurarea activitaţii de diriginte de şantier etc. ) , aviz ( de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfaşurarea activitaţii de libera practica medicala veterinara etc. ) , brevet de turism, decizie ( de pensionare, medicala asupra capacitaţii de munca, privind incetarea/ suspendarea plaţii ajutorului de somaj, de acordare/ suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc. ) , dispoziţie ( privind numirea unui curator/ tutore etc. ) , hotarare ( privind plasamentul copilului) , licenţa ( de antrenor, de funcţionare a societaţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc. ) , permis ( de arma, de vanatoare etc. ) ;
extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt, se atesta o anumita calitate sau un drept, in vederea valorificarii anumitor drepturi ( extras de carte funciara, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la libera circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc. ) , eliberate in temeiul legii.

Formular contact


Alte anunturi ale info1112

Prestari Servicii Alte Servicii